Prehrambeni paketi za dvanaest porodica u B. Petrovcu

Krajem mjeseca jula 2019. god. aktivisti H.O. ‘’Budi dio hajra’’ posjetili su dvanaest porodica na području općine  Bosanski Petrovac i tom prilikom  uručili jednokratnu pomoć u vidu prehrambenih paketa.

‘’Porodice koje smo na ovaj način pomogli su nezaposlene i uglavnom se radilo o starijim osobama koje su bez novčanih primanja i adekvatne socijalne podrške. Najteže je svakako starim majkama koje žive same, bez djece i podrške koja bi im olakšala svakodnevnicu.

Porodice koje smo posjetili srdačno su se zahvalile plemenitim ljudima koji nesebično pružaju pomoć potrebnim građanima.

Mi se ispred H.O. ‘’Budi dio hajra’’, također zahvaljujemo našim cijenjenim donatorima iz Švedske čija pomoć je i u ovoj akciji bila velika i značajna.’’ – kazao je za naš portal Adnan E. Čolo, direktor H.O. ”Budi dio hajra”.