Obezbijeđeni sendviči za 10 učenika iz Busovače

H.O. “Budi dio hajra” je proteklih dana u saradnji sa upravom osnovne škole ”Kaćuni” – PO Lugovi – iz Busovače za 10 učenika te škole obezbijedila sendviče do kraja školske godine. Učenici kojima su sendviči obezbijeđeni dolaze iz porodica slabijeg materijalnog stanja.

  Mi se iskreno zahvaljujemo našim vrijednim donatorima koji redovno podržavaju naš rad.

Želja nam je da shodno našim mogućnostima kontinuirano obilazimo naše škole i budemo na pomoći našim učenicima, a to svakako zavisi i od humanih ljudi koji su spremni dio svog imetka odvojiti i za druge.