Donirano 20 metara drva za stare i iznemogle osobe

Humanitarna organizacija “Budi dio hajra” je uz podršku organizacije RukaNade iz USA uspješno realizirala akciju prikupljanja i doniranja ogrijeva (drva) za potrebne porodice.

Akcija je realizirana u pet općini u BiH i u okviru nje drva za ogrijev donirana su za 10 porodica. Uglavnom se radilo o starijim osobama, samohranim majkama i osobama koje zbog bolesti ili drugog razloga nisu u stanju sebi osigurati dovoljno ogrijeva za zimu.

Ovom prilikom se zahvaljujemo učesnicima akcije čija realizacija je sigurno obradovala porodice koje su u ovim hladnim danima oskudijevali sa ogrijevom. Porodice i pojedinci koje smo pomogli su bili vidno obradovani i srdačno su se zahvalili svima koji su pomogli.