Uručena pomoć za demobilisanog borca Nesiba

Volonteri H.O.˝Budi dio hajra˝ realizirali su još jednu humanu akciju. Tako smo u Busovači u Mihaljevićima posjetili  Silajdžija Nesiba.

Nesib je demobilisani borac ARBiH, te stiče da je život težak, te dodaje da se snalazi na razne načine  za život. Od primanja ima 80 KM socijalne pomoći, a živi u nedovršenoj kući bez vode i kupatila. Ovom prilikom Nesibu smo uručili higijensko-prehrambeni paket.

Nesib se srdačno zahvalio našim volonterima na posjeti i uručenoj pomoći. I mi se u ime H.O ˝Budi dio hajra˝ zahvaljujemo našim donatorima koji svojim donacijama podržavaju siromašne sugrađane.