OŠ ‘Kaćuni’ i MSŠ ”Busovača uručena vrijedna donacija

Humanitarna organizacija ”Most bro” iz Danske u saradnji sa humanitarnom organizacijom ”Budi dio hajra” donirala je školski namještaj za OŠ ”Kaćuni” i MSŠ ‘’Busovača’’.

Riječ je školskom namještaju, prije svega klupama i stolicama, no tu su i laptopi, računari, i dr. Pored toga donirana su dva električna kreveta za bolesnike, invalidska kolica, rolatori i dr. Vrijednost navedene donacije iznosi oko 35, 000 KM.

Ovom prilikom želimo se zahvaliti Humanitarnoj organizaciji ”Most bro” na donaciji,   općinskom načelniku Busovače gospodinu Asimu Mekiću koji su  na molbu H.O.”Budi dio hajra”, izdvojili novčana sredstva za carinu i prijevoz donacije, te direktorima ovih škola na odličnoj saradnji. Učenicima će sada biti olakšan rad i boravak u školama, te će unaprijediti svoje znanje i učenje uz savremena inovativna nastavna sredstva.