Volontirajte

Dragi posjetioci, u cilju afirmacije korisnog društvenog angažmana, podizanja svijesti o potrebi pomaganja drugima, kao i opće promocije humanitarnih aktivnosti u široj zajednici, Humanitarna organizacija „Budi dio hajra“ vam pruža mogućnost da postanete njen volonter i shodno svojim afinitetima i mogućnostima doprinesete zajedničkom dobru kojem svi težimo.

S obzirom da naša organizacija svojim aktivnostima pokriva prostor gotovo cijele Bosne i Hercegovine, za realizaciju istih su nam potrebni adekvatni aktivisti iz svih regija naše zemlje.

Da bi zainteresiranima olakšali proces uključivanja i informisali ih, sastavili smo opća uputstva i smjernice za sve potencijalne aktiviste koji smatraju da mogu dati doprinos radu našeg udruženja.

Svi su dobrodošli.

Propisi i uputstva za volontere

  1. Volonteri H.O. „Budi dio hajra“ moraju biti državljani Bosne i Hercegovine povremeno ili trajno nastanjeni na teritoriji iste.
  2. Volonteri moraju biti uzorni građani bez javnih prijestupa, krivičnih prijava, loše reputacije u sredini gdje žive i drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja. Skupština Udruženja kao najviši organ iste zadržava pravo da volontere koji prekrše ovu odredbu upozori ili ih kao krajnju mjeru, isključi budućih aktivnosti.
  3. Volonteri se pored angažmana u H.O. „Budi dio hajra“ mogu baviti svim drugim zakonom dozvoljenim poslovima i djelatnostima osim onima koje direktno ili indirektno ugrožavaju rad i reputaciju udruženja.
  4. Volonterima nije dozvoljeno da bez saglasnosti Skupštine Udruženja projekte i aktivnosti čiji je noslilac H.O. „Budi dio hajra“ koriste za promociju drugih pojedinaca, organizacija ili ustanova. Ovo se naročito odnosi na političke i privredne subjekte, kao i na druga udruženja i humanitarne organizacije.
  5. Zabranjeno je volonterima samoinicijativno i bez saglasnosti Skupštine Udruženja predstavljati H.O. „Budi dio hajra“, kao i sprovoditi bilo kakve aktivnosti bez prethodne konsultacije, osim ako nije drugačije dogovoreno.
  6. Volonteri se prilikom svog angažmana moraju ponašati dostojanstveno, odgovorno, učtivo i u skladu sa općim interesima H.O. ”Budi dio hajra“ i šire društvene zajednice. Moraju voditi računa o svom ophođenju, govoru, izgledu i općem utisku koji ostavljaju.
  7. Angažman volontera se ne plaća, osim u izuzetnim prilikama kada je projektom predviđena naknada volonterima zbog obimnosti posla. H.O „Budi dio hajra“ volonterima snosi sve troškove nastale realizacijom aktivnosti kao što su gorivo, telefon, hrana i prenoćište u slučaju putovanja i slično, osim u slučaju kada se volonteri dobrovoljno odreknu naknade.
  8. Volonteri na sebe preuzimaju onoliko aktivnosti koliko sami žele (misli se isključivo na aktivnosti predviđene programom rada udruženja), s tim da već preuzete obaveze moraju ispuniti do kraja, a dogovore ispoštovati.
  9. Volonteri moraju biti minimalno jezički i informatički pismeni jer je to neophodno za njihov angažman.
  10. Volonter ima mogučnost da sam prestane sa volontiranje u H.O. ”Budi dio hajra”, a za što će prethodno pismenim putem obavijestiti Skupštinu Udruženja.

Obrazac za prijavu za volontiranje možete preuzeti klikom na link ispod:

Obrazac za prijavu volontera